Transparantie

Interacties tussen farmaceutische bedrijven en professionals in de gezondheidszorg (healthcare professionals, HCP's) en organisaties in de gezondheidszorg (healthcare organizations, HCO's) zijn onmisbaar voor de uitwisseling van kennis en de verbetering van patiëntenzorg en zijn essentieel voor de farmaceutische sector.

Vifor Pharma zet zich volledig in om te waarborgen dat deze interacties voldoen aan de hoge integriteitsnormen die patiënten, overheden, de maatschappij en andere belanghebbenden verwachten. Als lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) voldoet Vifor Pharma aan de EFPIA HCP/ HCO-code die is aangenomen om de transparantie te bevorderen en een sterker vertrouwen tussen alle betrokken belanghebbenden te stimuleren.

Overeenkomstig de eisen van de EFPIA-code en de lokale toepasselijke eisen, melden Vifor Pharma/ Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) jaarlijks voor elk kalenderjaar de overdracht van waarde aan HCP's en HCO's, evenals de overdracht van waarde voortvloeiend uit onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) in elk EFPIA-land waar wij actief zijn.

Contact

Vifor Pharma Nederland BV

Westbroek 43
NL- 4822 ZX BREDA

Telefoon:
+31 88 84 84 300
Fax:
+31 88 84 84 319

Link versturen

Als link versturenLinks